صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

صنایع هفت الماس

نام شرکت:

صنایع هفت الماس

نام مدیر عامل:

نصراله ایزد پناه

021-88612300

info@seven-diamonds.com

021-88612321

www.seven-diamonds.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*