صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

ايمان تجارت روشن

نام شرکت:

ايمان تجارت روشن

نام مدیر عامل:

محمد حسين روشنك

021-88738630

info@iman-tejarat-roshan.com

021-88738631

www.iman-tejarat-roshan.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*