صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

گروه صنعتی اترک شیمی شرق

نام شرکت:

گروه صنعتی اترک شیمی شرق

نام مدیر عامل:

محسن نعيمي پور

051-55412651

info@atrakpaint.net

051-55412650

www.atrakpaint.net

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*