صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

مجتمع نساجی آسايش كاشان

نام شرکت:

مجتمع نساجی آسايش كاشان

نام مدیر عامل:

محمد تقی رحمانی

031-22750380

asayeshcarpet@yahoo.com

031-22750214

www.asayeshcarpet.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*