صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

بلور شیشه کاوه

نام شرکت:

بلور شیشه کاوه

نام مدیر عامل:

رحمت اله شمسي

021-88879535

info@kavehglass.com

021-87723297

www.kavehglass.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*