صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

بازرگانی سفال تاج

نام شرکت:

بازرگانی سفال تاج

نام مدیر عامل:

محمد بشيری جلال

081-44522917

info@taj-pottery.ir

081-44525518

www.taj-pottery.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*