صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پاسارگاد تورز

نام شرکت:

پاسارگاد تورز

نام مدیر عامل:

ابراهيم پورفرج

021-22058833

info@pasargad-tours.com

021-22048383

www.pasargad-tours.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*