صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پتروشيمي اصفهان

نام شرکت:

پتروشيمي اصفهان

نام مدیر عامل:

علي مستاجران

021-88799569

info@epciran.com

021-88882039

www.epciran.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*