صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پاکشو

نام شرکت:

پاکشو

نام مدیر عامل:

مسعود سزاوار ذاکریان

021-88844444

expo@pakshoo.com

021-88520750

www.pakshoo.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*