صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پارس حیان

نام شرکت:

پارس حیان

نام مدیر عامل:

زهرا كلوبندی

021-22056841

export@parshayan.com

021-22056839

www.parshayan.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*