صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پامچال آسيا

نام شرکت:

پامچال آسيا

نام مدیر عامل:

مجيد عادشي

021-88281369

commercial2@pamchalasia.ir

021-88255525

www.pamchalasia.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*