صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پاكنام

نام شرکت:

پاكنام

نام مدیر عامل:

حسن كبيری

021-44313424

info@paknamco.com

021-88309689

www.paknamco.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*