صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تبريزهنگ

نام شرکت:

تبريزهنگ

نام مدیر عامل:

مرتضی كسب كار

021-22140605

info@tabrizhank.com

021-22128811

www.tabrizhank.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*