صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تراكتورسازی ايران

نام شرکت:

تراكتورسازی ايران

نام مدیر عامل:

ابوالفتح ابراهيمی

041-44255800

info@itm.co.ir

041-44245857

www.itm.co.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*