صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

توليدی و شيميائی رزپليمر

نام شرکت:

توليدی و شيميائی رزپليمر

نام مدیر عامل:

جواد ظهيری

021-88759924

info@rosepoly.com

021-88766530

www.rosepoly.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

<#f:445/>*