صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

کشت و صنعت رو‍ژين تاك

نام شرکت:

کشت و صنعت رو‍ژين تاك

نام مدیر عامل:

مظفر عبدالله

021-22888890

info@rojintaak.ir

021-22888890

www.rojintaak.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*