صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

توليد و صادرات ريشمك

نام شرکت:

توليد و صادرات ريشمك

نام مدیر عامل:

عبدالرسول تركمانی

071-88222001

md@rishmac.com

071-88222004

www.rishmac.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*