صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

صادراتی زرباف فر

نام شرکت:

صادراتی زرباف فر

نام مدیر عامل:

همايون فرهاديان

021-66102791

zarbaffar@aol.com

021-66102795

www.farhadian-rugs.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*