صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

گروه صنعتی زر ماكارون

نام شرکت:

گروه صنعتی زر ماكارون

نام مدیر عامل:

مرتضی سلطانی

021-88618460

export@zarmacaron.com

021-88049907

www.zarmacaron.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*