صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

سايپا

نام شرکت:

سايپا

نام مدیر عامل:

نعمت اله پوستين دوز

021-44196550

saipa@saipacorp.com

021-44194934

www.saipacorp.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*