صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال

نام شرکت:

مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال

نام مدیر عامل:

جواد مدلل

021-88721352

info@kesht-sanat-co.com

021-88712706

www.kesht-sanat-co.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1390

صادرکننده نمونه*