صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

بلور شیشه کاوه

نام شرکت:

بلور شیشه کاوه

نام مدیر عامل:

ابراهیم عسگریان دماوندی

021-88663504

info@kavehglass.com

021-88663515

www.kavehglass.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادركننده نمونه*