صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تحقیقاتی و تولیدی سیناژن

نام شرکت:

تحقیقاتی و تولیدی سیناژن

نام مدیر عامل:

هاله حامدی فر

021-42815

cinnagen@cinnagen.com

021-88561575

www.cinnagen.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادركننده نمونه*