صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

ايران ياسا تاير و رابر

نام شرکت:

ايران ياسا تاير و رابر

نام مدیر عامل:

مسعود بهرامی نوید

021-65607028

info@iranyasa.ir

021-65606835

www.iranyasa.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادركننده نمونه*