صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

شيميايي بهداد

نام شرکت:

شيميايي بهداد

نام مدیر عامل:

محمدعلي صالحي

021-4769169

salehi@behdadco.com

021-4769155

www.behdadco.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادركننده نمونه*