صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پلاستیک کار

نام شرکت:

پلاستیک کار

نام مدیر عامل:

هوشنگ پارسا

021-88790827

info@plastickarco.com

021-88880735

www.plastickarco.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادرکننده نمونه*