صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پشتيباني و نوسازي بالگرد های ايران-پنها

نام شرکت:

پشتيباني و نوسازي بالگرد های ايران-پنها

نام مدیر عامل:

منوچهر منطقی

021-66000664

pahna@isiran.com

021-66000663

www.pahna.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادرکننده نمونه*