صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تراكتورسازي ايران

نام شرکت:

تراكتورسازي ايران

نام مدیر عامل:

ابوالفتح ابراهيمي

021-44513201

info@itm.co.ir

021-44513203

www.itm.co.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادرکننده نمونه*