صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تولیدی لوله و پروفیل جویبار لوله

نام شرکت:

تولیدی لوله و پروفیل جویبار لوله

نام مدیر عامل:

یارعلی رضائیان جویباری

011-43463101

info@jouybarluleh.co.ir

011-43462422

www.jouybarluleh.co.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادرکننده نمونه*