صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

كارخانجات چيني بهداشتي مرواريد

نام شرکت:

كارخانجات چيني بهداشتي مرواريد

نام مدیر عامل:

سيد علي اكبر ميردهقاني تفتي

021-88045051

info@morvaridsanitary.com

021-88045057

www.morvaridsanitary.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادرکننده نمونه*