صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران-صانیر

نام شرکت:

صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران-صانیر

نام مدیر عامل:

محمود جنتیان

021-88830099

info@sunir.com

021-88822911

www.sunir.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادرکننده نمونه*