صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

سمیران سلامت

نام شرکت:

سمیران سلامت

نام مدیر عامل:

مصطفی ایوبی فر

021-7744152

info@samiran-fruit.com

021-7744155

www.samiran-fruit.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادرکننده نمونه*