صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

فرآورده های لبنی کاله

نام شرکت:

فرآورده های لبنی کاله

نام مدیر عامل:

غلامعلی سلیمانی

021-66450637

export@solico.ir

021-66451970

www.kalleh.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادرکننده نمونه*