صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تروند زعفران قائن

نام شرکت:

تروند زعفران قائن

نام مدیر عامل:

محسن احتشام

021-88810088

saffron@tarvandsaffron.com

021-88305355

www.tarvandsaffron.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادرکننده نمونه*