صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

ساختماني دنا رهساز

نام شرکت:

ساختماني دنا رهساز

نام مدیر عامل:

محمد ابوطالبي

021-88757360

info@denarahsaz.com

021-88735079

www.denarahsaz.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادرکننده نمونه*