صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

ذوب آهن اصفهان

نام شرکت:

ذوب آهن اصفهان

نام مدیر عامل:

اردشير سعد محمدی

031-6278815

export@esfahansteel.com

031-6240035

www.esfahansteel.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادرکننده نمونه*