صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

صادراتی فرآورده های خاورمیانه

نام شرکت:

صادراتی فرآورده های خاورمیانه

نام مدیر عامل:

محمدرضا فرشچیان

021-22059185

doc@mepeco.com

021-22051262

www.mepeco.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادركننده ممتاز*