صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

آرتا نقش تاک

نام شرکت:

آرتا نقش تاک

نام مدیر عامل:

جلال فتحی بی­طرف

021-26218171

info@artantc.com

021-26218144

www.artantc.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادركننده نمونه*