صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

آريا موليبدن كسری

نام شرکت:

آريا موليبدن كسری

نام مدیر عامل:

سيد محسن محسن زاده

035-5333280

ariamolybden@gmail.com

035-5333281

-

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادركننده نمونه*