صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تولیدی کوشش رادیاتور

نام شرکت:

تولیدی کوشش رادیاتور

نام مدیر عامل:

مهدی پونکی

021-3562

info@koosheshradiator.com

021-36456166

www.koosheshradiator.com

زمینه فعالیت:

رادیاتور خودروهای سبک و سنگین

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*