صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

گروه روشنایی گلنور

نام شرکت:

گروه روشنایی گلنور

نام مدیر عامل:

فرشته امینی

021-88864780

info@golnoor.com

021-88140351

www.golnoor.com

زمینه فعالیت:

چراغ و لوستر

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*