صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

نوین بافان پرنگ منطقه آزاد انزلی

نام شرکت:

نوین بافان پرنگ منطقه آزاد انزلی

نام مدیر عامل:

احمد طاهری

021-66491828

info@nbp.ir

021-66493627

www.nbp.ir

زمینه فعالیت:

انواع پوشاک

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*