صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس

نام شرکت:

مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس

نام مدیر عامل:

ابوالقاسم رمضانی زاده

021-88812212

info@persepolitile.ir

021-88812214

www.persepolitile.ir

زمینه فعالیت:

کاشی و سرامیک

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*