صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

نفیس نخ

نام شرکت:

نفیس نخ

نام مدیر عامل:

هادی غنچه

021-88870100

info@nafisnakh.com

021-88870105

www.nafisnakh.com

زمینه فعالیت:

نخ

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*