صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

مجتمع صنایع غذایی چیکا سپاهان

نام شرکت:

مجتمع صنایع غذایی چیکا سپاهان

نام مدیر عامل:

مهدی کرباسی زاده

021-88910312

info@chikafood.com

021-88029197

www.chikafood.com

زمینه فعالیت:

غذای آماده

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*