صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تولیدی وصنعتی گرمای جنوب

نام شرکت:

تولیدی وصنعتی گرمای جنوب

نام مدیر عامل:

محمد علی ربیع یوسفی

021-88103613

info@garmayejonoob.com

021-66939743

www.garmayejonoob.com

زمینه فعالیت:

انواع کولر آبی

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*