صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

اشکان شیمی اصفهان

نام شرکت:

اشکان شیمی اصفهان

نام مدیر عامل:

سید رسول امی زاده

031-35315589

info@ashkanchemistry.com

031-35315598

www.ashkanchemistry.com

زمینه فعالیت:

وازلین

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*