صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تجارت آرمان پگاه

نام شرکت:

تجارت آرمان پگاه

نام مدیر عامل:

مجید بازیان

021-88511963

info@capme.ae

021-88511968

www.cap-iran.com

زمینه فعالیت:

خشکبار

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*