صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تک ماکارون

نام شرکت:

تک ماکارون

نام مدیر عامل:

سعید آقا صادقیان فیروز آباد

021-88701450

info@takmakaron.com

021-88727497

www.takmakaron.com

زمینه فعالیت:

ماکارونی

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*