صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

سایپا یدک

نام شرکت:

سایپا یدک

نام مدیر عامل:

مصطفی وحیدزاده

021-61611200

kianmanesh@saipaayadak.org

021-61611901

www.saipaayadak.org

زمینه فعالیت:

لوازم خودرو

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*